Wat gaat er gebeuren als je kiest voor speltherapie?

Praktijk Speltherapie Eindhoven hanteert de volgende aanpak:

 • 1

  Kennismaking

  De kennismaking met jullie als ouders vindt telefonisch plaats. Deze kennismaking is kosteloos. We bespreken de situatie en zorgvraag van jullie kind. Op basis daarvan maak ik een inschatting of speltherapie mogelijk een oplossing kan bieden. Als dat het geval is, dan plannen we een vervolgafspraak in.

  Lees verder
 • 2

  Intake met beide ouders

  ​Vervolgens maken we nader kennis in een intakegesprek. De intake vindt plaats bij de praktijk en beide ouders zijn tijdens dit gesprek aanwezig. Jullie kind is hier niet bij aanwezig. Ik luister naar jullie verhaal en stel vragen. Ik vind het belangrijk om de ervaringen van beide ouders te horen. Op basis van dit gesprek beslissen jullie of we gaan starten met de spelsessies. Dit gesprek wordt gefactureerd.

  Lees verder
 • 3

  Jullie kind wordt geïnformeerd

  Jullie besluiten om te starten met de spelsessies. Het is belangrijk om jullie kind te vertellen wat er gaat gebeuren en wat hij kan verwachten. Jullie ontvangen van mij informatie om jullie kind volledig en op passende wijze te informeren. ​

  Lees verder
 • 4

  Spelsessies

  ​Samen met jullie kind start ik met de spelsessies. Elke spelsessie duurt 45 minuten. Jullie zijn tijdens deze spelsessies niet aanwezig. De spelsessie vindt plaats in de spelkamer. De spelkamer is zo ingericht dat het kind de vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen. Veiligheid staat voorop. Jullie kind krijgt dan ook de ruimte om te wennen aan deze nieuwe situatie. Jullie kind leert mij kennen, maar ontdekt ook de ruimte en al het spelmateriaal. Van gezelschapsspellen, een zandtafel, poppen, dieren, voertuigen, tekenmateriaal tot bouwmateriaal. Jullie kind is vrij om zijn eigen spel te spelen. Ik ben hier altijd bij betrokken. Ik observeer jullie kind, speel met hem mee en stel op basis van zijn spel verkennende vragen. Het spel vormt het communicatiemiddel tussen mij en jullie kind. Zo vorm ik een beeld van jullie kind. Het is gangbaar dat kinderen na een spelsessie tegen de ouders vertellen dat ze gespeeld hebben en verder niet in gaan op de inhoud van het spel. Na 4 tot 6 spelsessies nodig ik jullie uit voor een oudergesprek.

  Lees verder
 • 5

  Oudergesprek

  Tijdens het oudergesprek bespreek ik mijn observaties met jullie. Wat heb ik gezien, gehoord en wat valt me op? Samen bespreken we de voortgang. Wat herkennen jullie van mijn observaties? En wat niet? En welke veranderingen zijn jullie afgelopen weken opgevallen in het gedrag van jullie kind? Samen bespreken we het vervolg. ​

  Lees verder
 • 6

  Vervolg spelsessies

  Daarna gaan we door met de spelsessies. Het is van de problematiek afhankelijk hoeveel spelsessies er in totaal nodig zijn. Elk kind is anders en er is dan ook geen standaard. ​

  Lees verder
 • 7

  Eindgesprek met de ouders

  Wanneer ik merk dat jullie kind ‘klaar’ is met de speltherapie, dan bespreek ik dat met jullie. Jullie kind is dan sterk genoeg om zonder de spelsessies verder te gaan. Tijdens het eindgesprek bespreken we het verloop en de afronding van de behandeling. Dit is een vast onderdeel van de behandeling.​

  Lees verder
 • 8

  Afsluitende spelsessie met jullie kind

  Na het gesprek met de ouders, vindt er altijd nog een afsluitende spelsessie plaats met jullie kind. Mogelijk zijn er tijdens het eindgesprek met jullie nog zaken aan bod gekomen die ik (indirect) nog met het kind wil doornemen. Samen ronden we de behandeling af. Dit is een vast onderdeel.​

  Lees verder
 • 9

  Nazorg

  ​Mocht het zo zijn dat jullie merken dat jullie kind een terugval krijgt, dan kunnen jullie altijd contact met me opnemen. We bespreken dan samen wat een mogelijke vervolgstap is.

  Lees verder