Alles over speltherapie

Wat is speltherapie?

Klei
Klei

Speltherapie is een vorm van therapie voor kinderen. Het is een individuele, intensieve en tijdelijke vorm van hulp aan kinderen die zijn vastgelopen in hun ontwikkeling. Spel wordt gebruikt als middel om het kind te begrijpen en te helpen.

Waarom speltherapie?

Als ouders niet meer weten hoe ze hun kind kunnen helpen, dan kan speltherapie een oplossing bieden. Spelen is voor een kind immers de meest natuurlijke en veilige manier om zichzelf te uiten. Al spelend kan een kind laten weten hoe hij denkt over een situatie of over de wereld om hem heen. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen. Hierdoor krijgt het kind nieuwe inzichten die zijn zelfbeeld en zelfvertrouwen versterken.

Wanneer schakelen ouders een speltherapeut in voor hun kind?

Speltherapie wordt ingezet bij kinderen met verschillende problemen en in verschillende situaties. Zo is speltherapie geschikt voor kinderen met emotionele problemen zoals een negatief zelfbeeld of onzekerheid. Daarnaast is speltherapie geschikt voor kinderen met sociale problemen. Deze kinderen hebben bijvoorbeeld moeite met de omgang van volwassen of andere kinderen. Ze worden regelmatig boos of krijgen een woedeaanval. Speltherapie kan ook worden ingezet na een ingrijpende gebeurtenis. Bijvoorbeeld omdat het kind wordt gepest, na het verlies van een dierbare of tijdens een scheiding van de ouders. Het kan ook zijn dat je aan je kind merkt dat het niet lekker zijn vel zit. Dit kan zich uiten in leerproblemen, gedragsproblemen, stemmingsproblemen of psychosomatische klachten zoals hoofdpijn of buikpijn. De ouders merken dan dat het kind overmatig boos, verdrietig of bang is of faalangstig is. Dat kan zich ook uiten in bovenmatig druk gedrag, prikkelbaar zijn, slaapproblemen of stagnatie op school.

Wat is het resultaat?

Tijdens de spelsessies kan het kind spanning ontladen in de vorm van spel. Het kind kan zijn verhaal kwijt. De speltherapeut begeleidt het kind hierbij. Het resultaat van de behandeling is afhankelijk van de hulpvraag van het kind. Het kind kan bijvoorbeeld door middel van speltherapie op onbewuste wijze meer inzicht krijgen in situaties. Of het kind kan zijn emoties aangaan, deze verwerken en vervolgens een plekje geven. Tijdens de spelsessie groeit de zelfverzekerdheid en het zelfvertrouwen van het kind. Hij gelooft weer in zijn eigen kracht en is daardoor beter in staat te communiceren met zijn omgeving. Doordat het zelfvertrouwen groeit, neemt het probleemgedrag sterk af of verdwijnt zelfs helemaal.

Wat is er nodig voor een succesvol verloop van de speltherapie?

Je bent een dappere ouder als je de hulp inschakelt van een speltherapeut. Je weet zelf niet meer hoe je je kind kunt helpen. Er is moed voor nodig om dat in te zien. Om te zorgen voor een succesvol verloop van de speltherapie is openheid en vertrouwens een belangrijke component. Speltherapie kan jullie kind immers alleen helpen als de speltherapeut beschikt over voldoende informatie over jullie kind en jullie gezinssituatie. We gaan met elkaar in gesprek en samen werken we aan de ontwikkeling van jullie kind.

Wat kost het?

Speltherapie Eindhoven hanteert de volgende tarieven:

Telefonische kennismakingKosteloos
Intake gesprek (gesprek van 45 minuten en verslaglegging in dossier)80 euro
Spelsessie (gesprek van 45 minuten en verslaglegging in dossier)80 euro
Oudergesprek (gesprek van 45 minuten en verslaglegging in dossier)80 euro
Periodieke verslaglegging80 euro
Gesprekken met school of huisarts (per uur)100 euro
Nazorg (telefonisch)Kosteloos


Lees hier meer over de vergoeden vanuit de zorgverzekering