Contact

Praktijk Speltherapie Eindhoven

Jorine van Beurden
St. Theresiastraat 1A
5652 ES Eindhoven

T: +316-17463252
E: info@eindhoven-speltherapie.nl
KvK: 53185528

Vergoeding vanuit de zorgverzekeraar

Praktijk Speltherapie Eindhoven is in het kader van de jeugdwet (via PGB of ZIN) aangesloten bij zorgcoöperatie Brabant (ZCB).

De kosten worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed en vallen onder het hoofdstuk ‘alternatieve geneeswijze’. Contacteer de zorgverzekeraar voor meer informatie. De factuur wordt door de cliënt betaald aan de speltherapeut en vervolgens wordt de factuur ingediend bij de zorgverzekeraar. Aanvullende informatie is te vinden via de Zorgwijzer

Beroepsverenigingen

Praktijk Speltherapie Eindhoven is aangesloten bij onderstaande beroepsverenigingen

NVVS / FVB registratienummer108261
RBCZ registratienummer209142R
SKJ aanmeldingsnummer100016516


Klachtenregeling FVB / NVVS

Beroepscode en klachtenprocedure

Praktijk Speltherapie Eindhoven handelt volgens de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld in de beroepscode voor de Vaktherapeutische beroepen. De beroepscode ligt ter inzage in de praktijk.Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen.

Een klacht melden Klik voor PDF

Het kan voorkomen dat jullie als ouders van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat jullie deze klacht rechtstreeks met mij bespreken. Mochten jullie dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik jullie aan om gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Bovendien staat het jullie vrij - indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jullie gewenste resultaat leidt - jullie te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van 1 januari 2017 is mijn praktijk bij Quasir/Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.

Meer informatie vinden jullie via de websites van Quasir (www.quasir.nl) en Zorggeschil (www.zorggeschil.nl). Het klachtenreglement van Quasir ligt ter inzage in mijn praktijk. De geschillenregeling van Zorggeschil zal u in de voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt. U kunt ook informatie terugvinden op de website van mijn beroepsvereniging, de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (link: https://fvb.vaktherapie.nl)

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden & Betalingsvoorwaarden